فیزیک دهم

آموزش فیزیک دهم

جلسه اول - فصل اول

فیزیک و روش کار فیزیکی

جلسه دوم

نماد علمی و تبدیل واحد ها

جلسه سوم

خطا و دقت گزارش ها

فیزیک یازدهم

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه اول - فصل اول

تعریف بار الکتریکی، فرمول ها و مفاهیم

جلسه دوم

تعریف نیروی الکتریکی، فرمول ها و مفاهیم

جلسه سوم

محاسبه اندازه نیروی الکتریکی

فیزیک دوازدهم

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه اول - فصل اول

مفاهیم اولیه حرکت بر خط راست

جلسه دوم

حرکت یکبعدی

جلسه سوم

جابجایی و مسافت

تخفیف های فیبوکا

هر ماه در فیبوکا تعداد محدودی کد تخفیف فعال میشه که ظرفیت این کد ها محدوده، پس وقت رو از دست ندید و بعد از انخاب محصولات مورد نظر در فروشگاه، از این کد ها استفاده کنید:

کد تخفیف 80 % برای 40 نفر اول  :       off80

کد تخفیف 50% برای 50 نفر اول  :        off50

فراموش نکنید هر دانش آموز تنها یکبار می تواند از هر کد استفاده کند!

خرید فیلم های آموزشی

برای خرید فیلم های آموزش فیزیک و استفاده از تخفیف های محدود، دکمه زیر را بزنید.