آموزش ریاضی

تخفیف های فیبوکا

هر ماه در فیبوکا تعداد محدودی کد تخفیف فعال میشه که ظرفیت این کد ها محدوده، پس وقت رو از دست ندید و بعد از انخاب محصولات مورد نظر در فروشگاه، از این کد ها استفاده کنید:

کد تخفیف 80 % برای 40 نفر اول  :       off80

کد تخفیف 50% برای 50 نفر اول  :        off50

فراموش نکنید هر دانش آموز تنها یکبار می تواند از هر کد استفاده کند!

ریاضی دهم

آموزش ریاضی دهم

جلسه اول - فصل اول

مجموعه های متناهی و نامتناهی

جلسه دوم

متمم یک مجموعه

جلسه سوم

الگو و دنباله

ریاضی یازدهم

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه اول - فصل اول

هندسه تحلیلی - بخش اول

جلسه دوم

هندسه تحلیلی - بخش دوم

جلسه سوم

هندسه تحلیلی - بخش سوم

ریاضی دوازدهم

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه اول - فصل اول

توابع چند جمله ای - توابع صعودی و نزولی

جلسه دوم

ادامه توابع چند جمله ای - توابع صعودی و نزولی

جلسه سوم

ترکیب توابع

خرید فیلم های آموزشی

برای خرید فیلم های آموزش ریاضی و استفاده از تخفیف های محدود، دکمه زیر را بزنید.