جلسه 1: توابع چند جمله ای - توابع صعودی و نزولی

فیلم آموزش ریاضی دوازدهم جلسه اول درباره مباحث ” توابع چند جمله ای ​” ، ”  توابع صعودی و نزولی ” می باشد. در این فیلم آموزشی علاوه بر تدریس مفاهیم و نکات مربوط به مجموعه ها، به حل تمرین و تست برای درک بهتر مطالب پرداخته ایم.

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه دوم ریاضی دوازدهم با موضوع ” ادامه توابع چند جمله ای – توابع صعودی و نزولی” 

محصولات پایه دوازدهم

سایر محصولات ریاضی