جلسه 2: ادامه توابع چند جمله ای - توابع صعودی و نزولی

فیلم آموزش ریاضی دوازدهم جلسه دوم ادامه مبحث ” توابع چند جمله ای – توابع صعودی و نزولی​” می باشد. در این فیلم آموزشی علاوه بر تدریس مفاهیم و نکات مربوط به مجموعه ها، به حل تمرین و تست برای درک بهتر مطالب پرداخته ایم.

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه سوم ریاضی دوازدهم با موضوع ” ترکیب توابع ​” 

محصولات پایه دوازدهم

سایر محصولات ریاضی