جلسه 3: ترکیب توابع

فیلم آموزش ریاضی دوازدهم جلسه سوم به یادگیری و آموزش مبحث ” ترکیب توابع ​”  می پردازد. در این فیلم آموزشی علاوه بر تدریس مفاهیم و نکات مربوط به مجموعه ها، به حل تمرین و تست برای درک بهتر مطالب پرداخته ایم.

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه اول ریاضی دوازدهم با موضوع ” توابع چند جمله ای” 

محصولات پایه دوازدهم

سایر محصولات ریاضی