شیمی دهم

آموزش شیمی دهم

جلسه اول - فصل اول

عنصرها چگونه پدید آمده اند؟

جلسه دوم

عدد اتمی + عدد جرمی

جلسه سوم - گفتار سوم

آیا همه اتم های یک عنصر پایدار هستند؟

شیمی یازدهم

آموزش شیمی یازدهم

جلسه اول - فصل اول

عنصرها چگونه پدید آمده اند؟

جلسه دوم

روند تغییر شعاع اتمی در یک گروه + فلز ها و واکنش پذیری

جلسه سوم

رفتار عنصر ها و شعاع اتم

شیمی دوازدهم

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه اول - فصل اول

شاخص امید به زندگی چیست؟

جلسه دوم

نکته های متیل اتیلین گلیکول ، اوره + نمک اسید

جلسه سوم

مطالب تکمیلی پاک کننده ها + نکته های صابون ها

تخفیف های فیبوکا

هر ماه در فیبوکا تعداد محدودی کد تخفیف فعال میشه که ظرفیت این کد ها محدوده، پس وقت رو از دست ندید و بعد از انخاب محصولات مورد نظر در فروشگاه، از این کد ها استفاده کنید:

کد تخفیف 80 % برای 40 نفر اول  :       off80

کد تخفیف 50% برای 50 نفر اول  :        off50

فراموش نکنید هر دانش آموز تنها یکبار می تواند از هر کد استفاده کند!

خرید فیلم های آموزشی

برای خرید فیلم های آموزش شیمی و استفاده از تخفیف های محدود، دکمه زیر را بزنید.