جلسه 1: قدر هدایای زمینی را بدانیم

فیلم آموزش شیمی یازدهم جلسه اول درباره “مقدمات فصل اول” شیمی یازدهم می باشد. خود را بیازمایید را با کمک یکدیگر بررسی نموده و به حل و بررسی تست و تمرین پرداخته ایم. فراموش نکنید ما در مجموعه آموزشی فیبوکا، درس شیمی را خط به خط کتاب درسی آموزش می دهیم. 

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه دوم شیمی یازدهم با موضوع ” شعاع اتمی ” 

محصولات پایه یازدهم

سایر محصولات شیمی