زیست شناسی دهم

آموزش زیست دهم

جلسه اول - گفتار اول

زیست شناسی چیست؟​

جلسه سوم - گفتار سوم

یاخته و بافت در بدن انسان

جلسه چهارم - حل تست

حل تست های فصل اول - بخش اول

جلسه پنجم - حل تست

حل تست های فصل اول - بخش دوم

زیست شناسی یازدهم

آموزش زیست یازدهم

جلسه اول - گفتار اول

یاخته‌های بافت عصبی

جلسه دوم - گفتار دوم

ساختار دستگاه عصبی

جلسه سوم - تست های فصل اول

حل تست های فصل اول زیست یازدهم

زیست شناسی دوازدهم

آموزش زیست دوازدهم

جلسه اول - گفتار اول

نوکلئیک اسیدها

جلسه دوم - گفتار دوم

همانند سازی دِنا

جلسه چهارم - حل تست

حل تست های فصل اول زیست دوازدهم

تخفیف های فیبوکا

هر ماه در فیبوکا تعداد محدودی کد تخفیف فعال میشه که ظرفیت این کد ها محدوده، پس وقت رو از دست ندید و بعد از انخاب محصولات مورد نظر در فروشگاه، از این کد ها استفاده کنید:

کد تخفیف 80 % برای 40 نفر اول  :       off80

کد تخفیف 50% برای 50 نفر اول  :        off50

فراموش نکنید هر دانش آموز تنها یکبار می تواند از هر کد استفاده کند!

خرید فیلم های آموزشی

برای خرید فیلم های آموزش زیست شناسی و استفاده از تخفیف های محدود، دکمه زیر را بزنید.