جلسه 2: گفتار دوم - همانند سازی دِنا

جلسه دوم زیست دوازدهم به بررسی گفتار دوم فصل اول زیست دوازدهم با موضوع ” همانند سازی دِنا” پرداخته شده است. از عکس ها و نمودار ها برای توضیح بهتر ” طرح های مختلف برای همانند سازی“، ” مراحل و نتایج آزمایش مزلسون و استال” ، “همانند سازی و مراحل انجام آن” و … استفاده کرده ایم. 

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه دوم زیست دوازدهم با موضوع ” پروتئین‌ها”

محصولات پایه دوازدهم

سایر محصولات زیست شناسی