آموزش زیست دوازدهم

آموزش زیست دوازدهم یشتر بر مطالب زیست مولکولی و متابولیسم متمرکز است و از ویژگی خاص این فیلم های آموزشی می توان به نموداری کردن بسیار قوی و کامل آن اشاره کرد که می تواند به عنوان اولین منبع برای شروع مطالعه زیست دوازدهم استفاده شود.

یکی دیگر از ویژگی ها و شاید بتوان گفت بهترین نقطه قوت این فیلم ها، پیشروی گام به گام برای فهم عمیق دانش آموز می باشد و اینکه اولویت یادگیری که تسلط کامل به متن کتاب درسی است، در آن رعایت شده است. نکته دیگری که در فیلم آموزش زیست دوازدهم فیبوکا حائز اهمیت است، بررسی کامل شکل‌ها و تصاویر، در حین تدریس است.

دانلود آموزش زیست دوازدهم

دانلود جزوه فصل اول زیست دوازدهم

دانلود درس نامه زیست شناسی پایه دوازدهم فصل اول

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

دانلود تست های زیست شناسی پایه دوازدهم فصل اول

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

آموزش زیست دوازدهم فصل اول - مولکول‌های اطلاعاتی

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 1: گفتار اول

نوکلئیک اسیدها

مدت زمان

97 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 2: گفتار دوم

همانند سازی دِنا

مدت زمان

66 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 3: گفتار سوم

پروتئین‌ها

مدت زمان

79 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 4:

بررسی و حل تست های فصل اول زیست دوازدهم

مدت زمان

90 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

تصاویر نمونه از فیلم آموزش زیست دوازدهم

آموزش زیست دوازدهم فصل دوم - جریان اطلاعات در یاخته

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 5: گفتار اول

رونویسی

مدت زمان

78 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 6: گفتار دوم

ترجمه - به سوی پروتئین

مدت زمان

60 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 7: گفتار سوم

تنظیم بیان ژن

مدت زمان

82 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 8:

بررسی و حل تست های فصل دوم زیست دوازدهم

مدت زمان

54 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم فصل سوم - انتقال اطلاعات در نسل‌ها

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 9: گفتار اول

بررسی مفاهیم پایه

مدت زمان

43 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 10: گفتار دوم

انواع صفات

مدت زمان

50 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 11:

بررسی و حل تست های فصل سوم زیست دوازدهم

مدت زمان

38 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم فصل چهارم - تغییر در اطلاعات وراثتی

آموزش زیست دوازدهم

جلسه12: گفتار اول

تغییر در مادۀ وراثتی جانداران

مدت زمان

66 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 13: گفتار دوم

تغییر در جمعیت‌ها

مدت زمان

32 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 14: گفتار سوم

تغییر در گونه‌ها

مدت زمان

38 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 15:

بررسی و حل تست های فصل چهارم زیست دوازدهم

مدت زمان

42 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم فصل پنجم - از ماده به انرژی

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 16: گفتار اول

تأمین انرژی

مدت زمان

35 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 17: گفتار دوم

اکسایش بیشتر

مدت زمان

37 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 18: گفتار سوم

زیستن مستقل از اکسیژن

مدت زمان

15 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 19:

نکات تکمیلی فصل پنجم

مدت زمان

35 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 20:

بررسی و حل تست های فصل پنجم زیست دوازدهم

مدت زمان

100 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم فصل ششم - از انرژی به ماده

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 21: گفتار اول

فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی

مدت زمان

26 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 22: گفتار دوم

واکنش‌های فتوسنتزی

مدت زمان

60 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 23: گفتار سوم

فتوسنتز در شرایط دشوار

مدت زمان

28 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 24:

نکات تکمیلی فصل

مدت زمان

21 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 25:

بررسی و حل تست های فصل ششم زیست دوازدهم

مدت زمان

82 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم فصل هفتم - فناوری‌های نوین زیستی

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 26: گفتار اول

زیست فناوری و مهندسی ژنتیک

مدت زمان

48 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 27: گفتار دوم

فناوری مهندسی پروتئین و بافت

مدت زمان

27 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 28: گفتار سوم

کاربردهای زیست فناوری

مدت زمان

26 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 29:

نکات و مباحث ترکیبی فصل هفتم

مدت زمان

15 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 30:

بررسی و حل تست های فصل هفتم زیست دوازدهم

مدت زمان

98 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم فصل هشتم - رفتارهای جانوران

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 31: گفتار اول

اساس رفتار

مدت زمان

31 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 32: گفتار دوم

انتخاب طبیعی و رفتار

مدت زمان

21 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 33: گفتار سوم

ارتباط و زندگی گروهی

مدت زمان

9 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دوازدهم

جلسه 34:

حل و بررسی تست های فصل هشتم زیست دوازدهم

مدت زمان

69 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

درباره دکتر فواد عبدالله پور

بنر درس زیست
  • رتبه ۵ کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی پزشکی
  • رتبه ۱ کنکور دکتری بیوشیمی پزشکی
  • مولف کتاب های سری شهاب مبتکران (نظام قدیم)
  • مولف کتاب های سری GPS مبتکران (نظام جدید)
  • مولف کتاب فیل زیست مبتکران
  • ۱۱ سال سابقه تدریس زیست شناسی کنکور
  • مدرس کنکور کارشناسی ارشد و دکتری در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

محصولات مرتبط

برای خرید فیلم آموزش زیست شناسی فیبوکا می توانید بر روی لینک زده و یا از بین محصولات زیر، فیلم های آموزشی مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کنید.

پکیج کامل درس زیست شناسی

فیلم های آموزشی زیست شناسی فیبوکا دارای خصوصیات زیر هستند: ۱) کلیه فصل های زیست شناسی در قالب اسلایدهای فوق…

1,120,000 تومان
آموزش زیست دهم
40%
تخفیف

فیلم آموزش زیست دهم

خرید فیلم آموزش زیست دهم با خرید فیلم آموزش زیست دهم فیبوکا، مفاهیم کتاب درسی را به راحتی و با…

530,000 تومان
آموزش زیست یازدهم
40%
تخفیف

خرید فیلم آموزش زیست یازدهم

خرید فیلم آموزش زیست یازدهم به شما کمک می کند تا با استفاده از آموزش مفهومی، شکل های متعدد و بسیار جذاب و نمودارهایی که تدریس شده اند، درک بهتری از مطالب و مفاهیم کتاب درسی پیدا کنید و به راحتی به تحلیل تست های ارائه شده کنکوری بپردازید.

آموزش زیست یازدهم فیبوکا کاملاً مفهومی و در عین حال به صورت ترکیبی ارائه شده است و هرجا که نکته ای لازم بوده که جداگانه مطرح شود با ظرافت زیبایی درون تدریس گنجانده شده تا آموزش فقط به صورت نکته وار و تستی ارائه نشود. مطالب ارائه شده کاملاً در جهت نیاز آموزشی دانش آموزان برای فهم مطالب به منظور پاسخگویی به سوالات تستی و ضمن آن تشریحی به زیبایی ارائه شده است.

576,000 تومان