جلسه چهارم: حل تست های فصل اول (بخش اول)

در جلسه چهارم آموزش زیست دهم به بررسی و حل تست های فصل اول پرداخته ایم. در آموزش درس زیست شناسی،  تست ها و تمام گزینه ها به صورت تشریحی بررسی می شوند تا علاوه بر مرور مطالب درسی، نکات کنکوری که باعث افزایش سرعت تست زنی دانش اموزان می شود، توضیح داده شود. 

محصولات پایه دهم

سایر محصولات زیست شناسی