Original price was: 3,860,000 تومان.Current price is: 1,544,000 تومان.

خرید فیلم آموزش زیست یازدهم

960,000 تومان 384,000 تومان
خرید فیلم آموزش زیست یازدهم به شما کمک می کند تا با استفاده از آموزش مفهومی، شکل های متعدد و بسیار جذاب و نمودارهایی که تدریس شده اند، درک بهتری از مطالب و مفاهیم کتاب درسی پیدا کنید و به راحتی به تحلیل تست های ارائه شده کنکوری بپردازید. آموزش زیست یازدهم فیبوکا کاملاً مفهومی و در عین حال به صورت ترکیبی ارائه شده است و هرجا که نکته ای لازم بوده که جداگانه مطرح شود با ظرافت زیبایی درون تدریس گنجانده شده تا آموزش فقط به صورت نکته وار و تستی ارائه نشود. مطالب ارائه شده کاملاً در جهت نیاز آموزشی دانش آموزان برای فهم مطالب به منظور پاسخگویی به سوالات تستی و ضمن آن تشریحی به زیبایی ارائه شده است.

آموزش ریاضی یازدهم

960,000 تومان 384,000 تومان

آموزش شیمی یازدهم

960,000 تومان 384,000 تومان

آموزش فیزیک یازدهم

980,000 تومان 392,000 تومان