جلسه 2: متمم یک مجموعه

فیلم آموزش ریاضی دهم جلسه دوم درباره ” متمم یک مجموعه ” می باشد.  در این فیلم آموزشی با استفاده از تصاویر گرافیکی به بهترین شکل ممکن مبحث متمم یک مجموعه آموزش داده شده است. همچنین از تمرین و تست برای درک بهتر این مبحث استفاده شده است.

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه سوم ریاضی دهم با موضوع ” الگو و دنباله ” 

محصولات پایه دهم

سایر محصولات ریاضی