جلسه 3: هندسه تحلیلی - بخش سوم​

فیلم آموزش ریاضی یازدهم جلسه سوم ادامه مبحث ” هندسه تحلیلی ​”  ( بخش آخر ) می باشد. در این فیلم آموزشی علاوه بر تدریس مفاهیم و نکات مربوط به مجموعه ها، به حل تمرین و تست برای درک بهتر مطالب پرداخته ایم.

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه اول ریاضی یازدهم با موضوع ” هندسه تحلیلی – بخش اول ​” 

محصولات پایه یازدهم

سایر محصولات ریاضی