جلسه 2: هندسه تحلیلی - بخش دوم​

فیلم آموزش ریاضی یازدهم جلسه دوم ادامه مبحث ” هندسه تحلیلی ​”  ( بخش دوم) می باشد. در این فیلم آموزشی علاوه بر تدریس مفاهیم و نکات مربوط به مجموعه ها، به حل تمرین و تست برای درک بهتر مطالب پرداخته ایم.

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه سوم ریاضی یازدهم با موضوع ” هندسه تحلیلی – بخش سوم​” 

محصولات پایه یازدهم

سایر محصولات ریاضی