جلسه 2: نماد علمی و تبدیل واحد ها​

فیلم آموزش فیزیک دهم جلسه دوم ابتدا نماد علمی و تبدیل واحد ها را به شما عزیزان آموزش داده ایم. روش های تبدیل واحد از قبیل حذفی و زنجیره ای رو به مثال براتون شرح دادیم  و در پایان تست های مربوط به این بخش از کتاب درسی را مرور کردیم.

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه اول فیزیک دهم با موضوع ” فیزیک و روش کار فیزیک” 

محصولات پایه دهم

سایر محصولات فیزیک