جلسه 3: محاسبه اندازه نیروی الکتریکی

جلسه سوم فیزیک یازدهم به ادامه آموزش مبحث “نیروی الکتریکی” می پردازد. نکات تکمیلی توضیح داده شده و در پایان جلسه به حل تست ها نیروی الکتریکی پرداخته ایم.

محصولات پایه یازدهم

سایر محصولات فیزیک