شیمی یازدهم رایگان

آموزش رایگان شیمی یازدهم

آموزش رایگان شیمی یازدهم در فصل اول به تدریس “عنصر ها چگونه پدید آمده اند ؟”، ” شعاع اتمی”، ” رفتار عنصر ها و شعاع اتم”  و… می پردازد. تدریس خط به خط شیمی یازدهم به همراه ارائه مطالب تکمیلی به شما کمک میکند تا علاوه بر درک کاملتر مباحث آموزشی، به صورت تدریجی در کنار مطالب کتاب درسی بر دامنه اطلاعات خود افزوده و توانایی بالایی در حل تمرین و تست زدن کسب کنید.

در تدریس شیمی یازدهم فیبوکا، تمام مطالب کتاب کلمه به کلمه آموزش داده شده، با هم بیاندیشیم های کتاب شیمی دهم به صورت کامل حل و بررسی شده و نکات کنکوری و تکمیلی مورد نیاز بیان شده است. 

فیلم آموزش شیمی یازدهم به صورت کاملا گرافیکی، جذاب و به شیوه ای جدید، آموزشی متفاوت را برای شما به ارمغان آورده است. همچنین می توانید در صورت تمایل جزوه آموزش شیمی یازدهم را که به صورت کتاب کار طراحی شده است را به صورت رایگان دریافت کنید.

برای دانلود رایگان جزوه شیمی یازدهم، لطفا بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

آموزش رایگان شیمی یازدهم - فصل اول - قدر هدایای زمینی را بدانیم

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 1: قدر هدایای زمینی را بدانیم

عنصرها چگونه پدید آمده اند؟

مدت زمان

27 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 2: شعاع اتمی

روند تغییر شعاع اتمی در یک گروه + فلز ها و واکنش پذیری

مدت زمان

39 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 3: الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها

رفتار عنصر ها و شعاع اتم

مدت زمان

54 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 4: دنیای رنگی با عنصر های دسته d

پیوند با صنعت، عنصر ها به چه شکلی در طبیعت یافت می شوند؟

مدت زمان

46 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 5: واکنش پذیری عنصرها

استخراج فلزها

مدت زمان

57 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 6: درصد خلوص

مدت زمان

48 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 7: حل تست

مدت زمان

40 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 8: بازده درصدی واکنش های شیمیایی

مدت زمان

93 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 9: دنیای واقعی واکنش ها

پیوند با ریاضی

مدت زمان

32 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 10: آرایش الکترونی کربن + هیدروکربن

هیدروکربن سیر شده + نام گذاری هیدرو کربن ها

مدت زمان

88 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 11: نکته های پیدا کردن تعداد پیوند

آلکان ها، هیدروکرین هایی با پیوند های یگانه

مدت زمان

69 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 12: نام گذاری آلکان ها

مدت زمان

23 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 13: آلکین ها، سیر نشده تر از آلکان ها

مدت زمان

43 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش رایگان شیمی یازدهم - فصل دوم - در پی غذای سالم

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 14: غذا، ماده و انرژی

دمای یک ماده از چه خبر می دهد؟

مدت زمان

36 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 15: تهیه غذای آب پز، تجربه تفاوت دما و گرما

ظرفیت گرمایی + ظرفیت گرمایی ویژه

مدت زمان

58 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 16: سامانه، محیط و مرز سامانه

جاری شدن انرژی گرمایی

مدت زمان

38 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 17: گرما در واکنش های شیمیایی

چند نکته در مورد واکنش گرماده

مدت زمان

89 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 18: آنتالپی همان محتوای انرژی است

آنتالپی پیوند و میانگین آن

مدت زمان

77 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 19: آنتالپی پیوند،راهی برای تعیین H واکنش ها

مدت زمان

42 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 20: آنتالپی استاندارد سوختن

آنتالپی سوختن، تکیه گاهی برای تأمین انرژی

مدت زمان

78 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 21: تعیین گرمای واکنش ها به کمک قانون هس

مدت زمان

96 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 22: غذای سالم

آهنگ واکنش

مدت زمان

31 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 23: سینیتک شیمیایی

مفهوم سرعت چیست؟ + بدست آوردن رابطه برای سرعت

مدت زمان

100 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 24: بررسی نمودار غلظت زمان

مدت زمان

88 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 25: گروه های عاملی

مدت زمان

89 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش رایگان شیمی یازدهم - فصل سوم - پوشاک، نیازی پایان ناپذیر

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 26: الیاف و درشت مولکول ها

پلیمری شدن (بسپارش)

مدت زمان

85 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی یازدهم

جلسه 27: الکل ها و اسید ها

یادآوری گروه های عاملی+ استر + طرز تهیه پلی استر

مدت زمان

93 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

سایر محصولات مرتبط

برای مشاهده فیلم های آموزش شیمی و استفاده از تخفیف های موجود، می توانید در بخش فروشگاه، وارد دسته بندی ” آموزش شیمی ” شوید و یا محصول مورد نظر خود را از بخش زیر به سبد خرید اضافه کنید.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید