عمومی

فیلم آموزشی بهتر است یا کلاس حضوری؟
عمومی

فیلم آموزشی بهتر است یا کلاس حضوری؟

اگر فکر می کنید دیدن فیلم آموزشی کاملا شبیه به شرکت در کلاس حضوری می...

تخفیف باور نکردنی

60 %

پول کتاب رو بده فیلمش و بخر
تازه جزوه و کتاب کار هم داره