وبلاگ

حل معادله درجه دوم، تجزیه با کمک اتحاد جمله مشترک

یکی از روش های حل معادلات درجه دو ، تجزیه به کمک اتحاد جمله مشترک است. در این سری از فیلم های پیش نیاز های ریاضی، روش های حل معادله درجه دوم با استفاده از تجزیه و اتحاد جمله مشترک را آموزش داده ایم. از مثال ها متعدد و متنوعی برای درک بهتر مطلب استفاده شده و روش حل تشریحی برای امتحانات پایان ترم و حل سریع و کنکوری نیز توضیح داده شده است.

معادله درجه دوم

هر معادله ای که بزرگترین توان متغیر های آن عدد دو (2) باشد، یک معادله درجه دوم می باشد. همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید، X متغیر و A,B,C ضرایب معادله درجه دوم هستند. بیشترین توان متغیر (X) برابر 2 می باشد که نشان می دهد این یک معادله دره دوم می باشد.

تصویر معادله درجه دوم
تصویر شماره 1 - معادله درجه دوم

روش های حل معادله درجه دوم

معادله درجه دو به روش های مختلفی از قبیل تجزیه، دلتا، مربع کامل و …. حل می شود. در این مقاله روش حل معادله درجه دوم با تجزیه و اتحاد جمله مشترک آموزش داده می شود.

  • تجزیه
  • ریشه گیری (جذر)
  • مربع کامل
  • فرمول کلی یا دلتا

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در خصوص اتحاد جمله مشترک، می توانید مقاله اتحاد های جبری را مطالعه نموده و از فیلم آموزشی آن استفاده نمائید.

مشاهده و خرید فیلم های آموزشی فیبوکا

برای مشاهده و خرید محصولات آموزش ریاضی فیبوکا، درس مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

آموزش ریاضی دهم
40%
تخفیف
530,000 تومان
آموزش ریاضی یازدهم
40%
تخفیف
آموزش ریاضی دوازدهم
40%
تخفیف
1,120,000 تومان

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید