آموزش زیست دهم

برای مشاهده بهترین فیلم آموزش زیست دهم تجربی با ما همراه باشید.  در این بخش می توانید علاوه بر مشاهده فیلم آموزش رایگان زیست شناسی دهم، جزوه فصل اول را به صورت رایگان دانلود کنید. استاد عبدالله پور با استفاده از نمودار ها، رسم ساختار درختی، تصاویر آموزش زیست شناسی جدید، صفر تا صد زیست شناسی پایه دهم را به شما یاد خواهد داد.

زیست دهم تجربی چند فصل است؟

زیست دهم تجربی از هفت فصل تشکیل شده است که عبارتند از:

فصل اول: دنیای زنده

فصل دوم: گوارش و جذب مواد

فصل سوم: تبادلات گازی

فصل چهارم: گردش مواد در بدن

فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

فصل ششم: از یاخته تا گیاه

فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهانآ

دانلود جزوه فصل اول زیست دهم

دانلود درس نامه زیست شناسی پایه دهم فصل اول

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

دانلود تست های زیست شناسی پایه دهم فصل اول

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

فیلم آموزش زیست دهم فصل اول - دنیای زنده

آموزش زیست دهم

جلسه 1: گفتار اول

زیست شناسی چیست؟

مدت زمان

49 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دهم

جلسه 2: گفتار دوم

گستره حیات

مدت زمان

27 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دهم

جلسه 3: گفتار سوم

یاخته و بافت در بدن انسان

مدت زمان

62 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دهم

جلسه 4:

بررسی و حل تست های فصل اول زیست دهم - بخش اول

مدت زمان

88 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دهم

جلسه 5:

بررسی و حل تست های فصل اول زیست دهم - بخش دوم

مدت زمان

77 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

تصاویر تدریس زیست دهم

آموزش خط به خط، مفهومی و ترکیبی زیست شناسی فیبوکا

دانش آموز رشته ی تجربی، بدون شک از اهمیت درس زیست شناسی در تعیین سرنوشت خود آگاه است. درس اصلی رشته ی تجربی که ضریب آن در کنکور سراسری تجربی برای زیر گروه یک و دو 12 و برای زیر گروه سه و چهار و پنج 6 می باشد. و با توجه به بیشترین تعداد سوالات بین همه دروس؛ یعنی 50 سوال، هر تست آن می تواند رتبه ی کل شما به صورت بسیار معناداری جا به جا کند. البته باید دقت داشته باشید که کنکور تنها یک درس نیست و قبولی در هر رشته ای به عوامل زیادی وابسته است.

مهمترین دشواری در زمینه درس زیست شناسی این است که بیشتر سوالات این درس به صورت ترکیبی مطرح می شوند حال آنکه آموزشها معمولا در دبیرستان به صورت هر پایه جداگانه و بدون ارتباط برقرار کردن بین مفاهیم هر سال با سالهای دیگر صورت می گیرد و این خود بزرگترین معزل در راه موفقیت در این درس است. 

پس توجه به تمام نکات فصول مختلف زیست شناسی دهم، زیست شناسی یازدهم و زیست شناسی دوازدهم اهمیت ویژه ای پیدا می کند. لذا با توجه به اهمیت آموزش صحیح و برقراری ارتباط بین موضوعات مختلف زیستی، گروه آموزشی فیبوکا تصمیم به تهیه و تدوین ویدیوهای آموزشی با بهترین کیفیت و جدیدترین روش آموزشی در این زمینه نموده است که هم بتواند تامین کننده نیاز آموزشی دانش آموزان باشد و هم بتواند جای خالی این نحوه آموزش را برای تعداد کثیری از دانش آموزان که نیاز واقعی را در این زمینه احساس می کنند فراهم کند.

روش صحیح تست زنی زیست دهم و بررسی تست های استاندارد

نکته بسیار مهم دیگر این که آمارها نشان مي‌دهند که فقط ۷ درصد از دانش آموزان تست‌هاي زيست شناسي را بالاي۵۰ درصد مي‌زنند. دو نکته در بروز این آمار نامید کننده دخیل هستند؛

 نکته اول: دانش آموزان سواد کافي و در سطح و اندازه های کنکور نداشته و آمادگی های آموزشی لازم برای پاسخ گویی به سوالات را ندارند.

نکته دوم: عامل اصلي ضعف داشتن در پاسخ گويي به تست‌هاي زيست‌شناسي، عدم درک سؤالات و عجله در پاسخ دادن است. هر سؤال نکات کليدي خاصی دارد که این مورد هم با آموزش درست روش های تست زنی و بررسی سوالات استاندارد سال های گذشته و آشنایی با دیدگاههای طراحان سوالات در کنکور و همچنین بودجه بندی و سبک و سیاق هر مبحث زیست شناسی برای طرح سوال قابل دستيابي است.

برای آشنایی با نحوه پاسخ دهی به تست های کنکور و روش تست زنی، در انتهای هر فصل به حل و بررسی تست های کنکوری پرداخته و با بررسی تک به تک تمام گزینه ها، باعث افزایش قدرت تحلیل و بررسی تست های کنکور خواهد شد.

درباره دکتر فواد عبدالله پور

بنر درس زیست
  • رتبه ۵ کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی پزشکی
  • رتبه ۱ کنکور دکتری بیوشیمی پزشکی
  • مولف کتاب های سری شهاب مبتکران (نظام قدیم)
  • مولف کتاب های سری GPS مبتکران (نظام جدید)
  • مولف کتاب فیل زیست مبتکران
  • ۱۱ سال سابقه تدریس زیست شناسی کنکور
  • مدرس کنکور کارشناسی ارشد و دکتری در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

فیلم آموزش زیست دهم فصل دوم - گوارش و جذب مواد

آموزش زیست دهم

جلسه 6: گفتار اول

ساختار و عملکرد لولۀ گوارش

مدت زمان

47 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دهم

جلسه 7: ادامه گفتار اول

گوارش مکانیکی دهان، بلع غذا

مدت زمان

31 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دهم

جلسه 8: گفتار دوم

جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

مدت زمان

58 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دهم

جلسه 9: گفتار سوم

تنوع گوارش در جانداران

مدت زمان

32 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دهم

جلسه 10:

بررسی و حل تست های فصل دوم زیست دهم

مدت زمان

78 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

فیلم آموزش زیست دهم فصل سوم - تبادلات گازی

آموزش زیست دهم

جلسه 11: گفتار اول

ساز و کار دستگاه تنفس در انسان

مدت زمان

29 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دهم

جلسه 12: گفتار دوم

تهویۀ ششی

مدت زمان

58 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دهم

جلسه 13: گفتار سوم

تنوع تبادلات گازی

مدت زمان

28 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دهم

جلسه 14:

بررسی و حل تست های فصل سوم زیست دهم

مدت زمان

45 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

فیلم آموزش زیست دهم فصل چهارم - گردش مواد در بدن

آموزش زیست دهم

جلسه 15: گفتار اول

قلب

مدت زمان

45 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دهم

جلسه 16: گفتار دوم

رگ‌ها

مدت زمان

38 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دهم

جلسه 17: گفتار سوم

خون

مدت زمان

18 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دهم

جلسه 18: گفتار چهارم

تنوع گردش مواد در جانداران

مدت زمان

12 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دهم

جلسه 19:

بررسی و حل تست های فصل چهارم زیست دهم

مدت زمان

74 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

فیلم آموزش زیست دهم فصل پنجم - تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

آموزش زیست دهم

جلسه 20: گفتار اول

هم ایستایی و کلیه‌ها

مدت زمان

30 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دهم

جلسه 21: گفتار دوم

تشکیل ادرار و تخلیۀ آن

مدت زمان

26 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دهم

جلسه 22: گفتار سوم

تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

مدت زمان

12 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دهم

جلسه 23:

نکات تکمیلی فصل پنجم

مدت زمان

14 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دهم

جلسه 24:

بررسی و حل تست های فصل پنجم زیست دهم

مدت زمان

56 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

فیلم آموزش زیست دهم فصل ششم - از یاخته تا گیاه

آموزش زیست دهم

جلسه 25: گفتار اول

ویژگی‌های یاختۀ گیاهی

مدت زمان

17 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دهم

جلسه 26: گفتار دوم

سامانۀ بافتی

مدت زمان

19 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دهم

جلسه 27: گفتار سوم

ساختار گیاهان

مدت زمان

17 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دهم

جلسه 28:

بررسی و حل تست های فصل ششم زیست دهم

مدت زمان

57 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

فیلم آموزش زیست دهم فصل هفتم - جذب و انتقال مواد در گیاهان

آموزش زیست دهم

جلسه 29: گفتار اول

تغذیۀ گیاهی

مدت زمان

11 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دهم

جلسه 30: گفتار دوم

جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی

مدت زمان

6 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دهم

جلسه 31: گفتار سوم

انتقال مواد در گیاهان

مدت زمان

25 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست دهم

جلسه 32:

بررسی و حل تست های فصل هفتم زیست دهم

مدت زمان

38 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

محصولات مرتبط

برای خرید فیلم آموزش زیست شناسی فیبوکا می توانید بر روی لینک زده و یا از بین محصولات زیر، فیلم های آموزشی مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کنید.

پکیج کامل درس زیست شناسی

فیلم های آموزشی زیست شناسی فیبوکا دارای خصوصیات زیر هستند: ۱) کلیه فصل های زیست شناسی در قالب اسلایدهای فوق…

1,470,800 تومان
آموزش زیست یازدهم
40%
تخفیف

خرید فیلم آموزش زیست یازدهم

خرید فیلم آموزش زیست یازدهم خرید فیلم آموزش زیست یازدهم به شما کمک می کند تا با استفاده از آموزش…

528,000 تومان
آموزش زیست دوازدهم
40%
تخفیف

خرید فیلم آموزش زیست دوازدهم

خرید فیلم آموزش زیست دوازدهم با خرید فیلم آموزش زیست دوازدهم از ویژگی های متمایز آن بهره مند شوید. حجم…

528,000 تومان