آزمون های آنلاین هماهنگ کشوری

آزمون های هماهنگ کشوری به منظور آمادگی بیشتر دانش آموزان جهت حضور در امتحانات مدرسه و آمادگی برای کنکور سراسری برگزار می گردد. این آزمون ها هر دو هفته یکبار و از مهرماه طبق برنامه از پیش تعیین شده و موجود درسایت از دروس عمومی و تخصصی هر پایه برگزار می گردد.

ساخت آزمون آنلاین با استفاده از بانک سوالات

دانش آموزان، دبیران، مشاوران و مدارس می توانند با استفاده از بانک سوالات، آزمون های تستی و تشریحی از دروس مختلف بسازند. شما میتوانید آزمون های ساخته شده از بانک سوالات را با استفاده از قابلیت آزمون ساز این سامانه به صورت آنلاین برگزار کنید. همچنین این امکان فراهم شده است که بتوانید آزمون های تستی و تشریحی ساخته شده از بانک سوالات را پرینت بگیرید و به صورت چاپ شده برگزار کنید.

آزمون های آنلاین درسی

آزمون های درسی به منظور آمادگی دانش آموزان جهت حضور در امتحانات مدرسه و آمادگی برای کنکور سراسری برگزار می گردد. این آزمون ها قابل برگزاری در هرساعت از شبانه روز می باشد. برای تمامی دروس و فصول کتاب های دوره دوم متوسطه، آزمون های 20 سوالی طراحی شده است.

آزمون های هماهنگ کشوری

دانش آموزان پایه دوازدهم

این آزمون های برای دانش آموزان کنکوری که در پایه دوازده هستند طراحی شده است. با انتخاب بسته مربوط به رشته تحصیلی خود، می توانید برنامه و توضیحات آزمون را مشاهده کنید.

دوازدهم تجربی

450000
135,000 تومان
 • تاریخ شروع آزمون: مهر ماه 1400
 • تعداد آزمون ها : 19
 • روز های برگزاری آزمون: پنج شنبه و جمعه
70% تخفیف

دوازدهم ریاضی

450000
135,000 تومان
 • تاریخ شروع آزمون: مهر ماه 1400
 • تعداد آزمون ها : 19
 • روز های برگزاری آزمون: پنج شنبه و جمعه
70% تخفیف

دوازدهم انسانی

450000
135,000 تومان
 • تاریخ شروع آزمون: مهر ماه 1400
 • تعداد آزمون ها : 19
 • روز های برگزاری آزمون: پنج شنبه و جمعه
70% تخفیف

دانش آموزان پایه دهم و یازدهم

این آزمون های برای دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم دوره دوم متوسطه طراحی شده است. با انتخاب بسته مربوط به رشته تحصیلی خود، می توانید برنامه و توضیحات آزمون را مشاهده کنید.

دهم تجربی

300000
90,000 تومان
 • تاریخ شروع آزمون: مهر ماه 1400
 • تعداد آزمون ها : 16
 • روز های برگزاری آزمون: پنج شنبه و جمعه
70% تخفیف

دهم ریاضی

300000
90,000 تومان
 • تاریخ شروع آزمون: مهر ماه 1400
 • تعداد آزمون ها : 16
 • روز های برگزاری آزمون: پنج شنبه و جمعه
70% تخفیف

دهم انسانی

300000
90,000 تومان
 • تاریخ شروع آزمون: مهر ماه 1400
 • تعداد آزمون ها : 16
 • روز های برگزاری آزمون: پنج شنبه و جمعه
70% تخفیف

یازدهم تجربی

300000
90,000 تومان
 • تاریخ شروع آزمون: مهر ماه 1400
 • تعداد آزمون ها : 16
 • روز های برگزاری آزمون: پنج شنبه و جمعه
70% تخفیف

یازدهم ریاضی

300000
90,000 تومان
 • تاریخ شروع آزمون: مهر ماه 1400
 • تعداد آزمون ها : 16
 • روز های برگزاری آزمون: پنج شنبه و جمعه
70% تخفیف

یازدهم انسانی

300000
90,000 تومان
 • تاریخ شروع آزمون: مهر ماه 1400
 • تعداد آزمون ها : 16
 • روز های برگزاری آزمون: پنج شنبه و جمعه
70% تخفیف