کنکور

حذف دروس عمومی کنکور
کنکور

حذف دروس عمومی از کنکور ۱۴۰۲

بنا به اعلام معاون سیاستگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس تغییرات جدید آزمون کنکور...
تغییرات کنکور 1402
کنکور

تغییرات کنکور 1402

کنکور برای دانش آموزان و خانواده ها یک چالش اساسی و استرس زا بوده و...