شیمی

حل سوالات شیمی دوازدهم اسید و باز
شیمی

حل سوالات شیمی دوازدهم اسید و باز

نمونه سوالات امتحان درس شیمی 3 ( اسید و باز) برای اولین بار استاد ملکشاهیان...
حل سوالات شیمی دوازدهم پاک کننده ها
شیمی

حل سوالات شیمی دوازدهم پاک کننده ها

نمونه سوالات امتحان درس شیمی 3 ( پاک کننده ها)​ برای اولین بار استاد ملکشاهیان...

تخفیف باور نکردنی

60 %

پول کتاب رو بده فیلمش و بخر
تازه جزوه و کتاب کار هم داره