جلسه پنجم: حل تست های فصل اول (بخش دوم)

در جلسه پنجم آموزش زیست دهم به بررسی و حل تست های فصل اول پرداخته ایم. در آموزش درس زیست شناسی،  تست ها و تمام گزینه ها به صورت تشریحی بررسی می شوند تا علاوه بر مرور مطالب درسی، نکات کنکوری که باعث افزایش سرعت تست زنی دانش آموزان می شود، توضیح داده شود. 

محصولات پایه دهم

سایر محصولات زیست شناسی